Mae Cân y Babis yn ôl!

Mae Cân y Babis yn ôl!
Mae Cân y Babis yn ôl!

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Caryl Parry Jones yn canu cân yn arbennig i fabis Ebrill a Mawrth 2018.

Roedd y disgwyl amdano wastad yn creu tensiwn yng nghartrefi Cymru.

Wnaethon nhw dderbyn y neges? A fydd enw Joni bach yn cael ei gynnwys? Am beth fydd y gân yn sôn?

Ond pan ddaeth rhaglen Dafydd a Caryl i ben ar BBC Radio Cymru yn 2014 daeth diwedd i gân y babis hefyd.

Ond ar ddydd Mawrth, Mai 1, 2018, ar eu rhaglen ar BBC Radio Cymru 2, datgelwyd Cân y Babis newydd i groesawi dechrau cyfnod newydd o ganeuon.

Dyma enwau'r babis lwcus yn y gân gyntaf:

Nina Siôn, Llew Morgan Mainwaring, Trefor Hatcher Davies, Gethin Grayson Wallis-Evans, Harri Elis Jones, Anni Wyn Thomas, Billy Brisco Thompson, Henry Jude, Eldra Aur Dafydd, Casi Eirlys, Rhys Elfed Humphreys, Ilan Rhun, Dafydd Ifan, Harri Edward Idris Nutting, Matilda Jean, Noa Sion, Heti Llyr, a'r efeilliaid Isaac Lyn Tandy ac Elspeth Rodd Tandy, a Sara Elen ac Owain Rhys.

Mwynhewch!


  • Sioe Frecwast Radio Cymru 2
  • Chwilio am enwau babis?

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV Plane skids off rainy Manila runway, rips off engine, wheel
NEXT Wales celebrates as Geraint Thomas clinches Tour de France