M4: 'Opsiwn rhatach na ffordd liniaru yn 'ddeniadol'

M4: 'Opsiwn rhatach na ffordd liniaru yn 'ddeniadol'
M4: 'Opsiwn rhatach na ffordd liniaru yn 'ddeniadol'

Mae Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru wedi dweud y byddai dod o hyd i ddewis amgen oedd yn rhatach na ffordd liniaru'r M4 yn "ddeniadol".

Mewn cyfweliad â BBC Cymru dywedodd Mark Drakeford y gallai gefnogi opsiwn arall i'r 'llwybr du' sydd ar hyn o bryd yn cael ei ffafrio gan y llywodraeth.

Byddai'r cynlluniau presennol, allai gostio dros £1.4bn, yn golygu adeiladu traffordd newydd o gwmpas Casnewydd i leihau tagfeydd.

Mr Drakeford yw'r unig ymgeisydd hyd yn hyn yn y ras i olynu Carwyn Jones fel prif weinidog ac arweinydd Llafur Cymru.

Roedd yn siarad gyda BBC Cymru cyn cyhoeddi pecyn o wariant isadeiledd gwerth £266m yn y Senedd ddydd Mawrth.

Ymgynghoriad

Ers nifer o flynyddoedd mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn bwriadu adeiladu traffordd newydd - y 'llwybr du' arfaethedig - er mwyn osgoi tagfeydd o gwmpas twneli Brynglas.

Ond yr wythnos diwethaf fe wnaeth y Ceidwadwyr Cymreig gyhuddo Mr Jones o daflu amheuon dros y cynllun, gan ddweud nad oedd ganddo deimladau cryf am y ffordd liniaru.

Roedd cynigion eraill yn cynnwys y 'llwybr glas' - uwchraddio ffyrdd eraill o gwmpas Casnewydd - a thwnnel newydd ym Mrynglas.

Cafodd y cyntaf o'r rheiny ei feirniadu gan Carwyn Jones, ac fe wnaeth ymgais y llywodraeth i ystyried twnnel newydd fel opsiwn wynebu protestiadau cyn i weinidogion ddewis y llwybr du.

Mae disgwyl i ymgynghoriad cyhoeddus i'r llwybr du gyhoeddi eu canfyddiadau erbyn diwedd y flwyddyn.

Image caption Mark Drakeford yw Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru

Dywedodd Mr Drakeford y byddai arian oedd wedi'i glustnodi ar gyfer hoff opsiwn Llywodraeth Cymru "ar gael ar gyfer posibiliadau eraill os yw'r ymgynghoriad cyhoeddus lleol yn cynnig ateb gwell a bod hynny wedyn yn dod drwy ystyriaeth y llywodraeth".

"Fi yw gweinidog cyllid Llywodraeth Cymru. Os oes modd dod o hyd i ateb sydd yn costio llai i ni fe fyddai hynny'n ddeniadol i mi, achos mae wastad pethau eraill y gallwn ni ei wneud gyda'r arian yna," meddai.

"Ond beth dwi wedi'i wneud yw sicrhau, os yw'r cynnig sydd wedi ei roi gerbron yr ymchwiliad gan y llywodraeth yn un sy'n cael ei gymeradwyo gan yr ymchwiliad, eu bod nhw ac eraill yn gwybod ein bod ni mewn sefyllfa i fwrw 'mlaen."

Fe wnaeth Mr Drakeford ei sylwadau cyn cyhoeddiad yn y Senedd ar sut y bydd £266m o arian isadeiledd yn cael ei wario yng Nghymru dros y tair blynedd nesaf.

Mae'n cynnwys £60m ar gyfer llwybrau cerdded a beicio, £60m i gynlluniau iechyd, £30m ar gyfer band eang cyflym iawn, £25m i'r diwydiant ceir yng Nglyn Ebwy a £15m i ysgolion â ffocws ar y gymuned.

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

NEXT Mexicans welcome pre-vote quiet ahead of major election