Lluniau: Dydd Sadwrn Eisteddfod yr Urdd 2018

Lluniau: Dydd Sadwrn Eisteddfod yr Urdd 2018
Lluniau: Dydd Sadwrn Eisteddfod yr Urdd 2018

Ar ddiwrnod olaf y cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Maesyfed a Brycheiniog 2018, roedd yr haul yn gwenu ar griw ifanc y Pasiant Meithrin ac ar aelodau hŷn yr ysgolion ac aelwydydd.

Image caption Roedd Phoebe o gylch meithrin lleol yn cymryd rhan yn y Pasiant Meithrin ar lwyfan yr Eisteddfod fore Sadwrn ar y thema 'Rhy Gynnar i'r Sioe'!
Image caption Bu'r ddau ffrind direidus yma o un o gylchoedd meithrin yr ardal yn canu am eu hoff anifeiliaid
Image caption Aelwyd Llangwm enillodd y gystadleuaeth Ensemble Lleisiol, am eu fersiwn nhw o'r gân Watsia Di Dy hun gan Meinir Lloyd. Mae'r gân o 1969 wedi ei gwneud yn enwog unwaith eto ar raglen Tudur Owen ar BBC Radio Cymru
Image caption Mae Osian - o'r band Candelas yn cystadlu gyda chriw Aelwyd Penllyn yn yr Eisteddfod ddydd Sadwrn. Mae'n perfformio o fath gwahanol nos Sadwrn, Candelas sy'n cloi'r Eisteddfod yn y gig ar Lwyfan y Maes
Image caption Mae rhai cystadlaethau'n cael eu cynnal ar Lwyfan y Maes ym mhentref Mr Urdd. Mae Carys o Ysgol Y Preseli yn cystadlu ar yr Offer Taro bl 10 a dan 19 oed.

Lluniau: Dydd Sadwrn Eisteddfod yr Urdd 2018

Image caption Criw Aelwyd Pantycelyn // Members from Aberystwyth University enjoying lunch in the sun
Image caption Mae'n ddiwrnod mawr i'r myfyrwyr ac Aelwydydd ar y Maes ddydd Sadwrn. Mae Nerys, Elin ac Elain o Aelwyd JMJ, Bangor yn cystadlu mewn chwe cystadleuaeth heddiw.
Image caption Gwern, Glwys a Lleu yn pedlo i greu trydan ar stondin Llywodraeth Cymru.
Image caption Fedrwch chi ddim gadael y Maes heb gael hunlun gan y dyn ei hun... Mr Urdd!

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV Pair charged with FGM of three-year-old girl
NEXT Could Brazil's Lula really run? It's not likely