Un wedi marw mewn damwain ger Dolgellau

Un wedi marw mewn damwain ger Dolgellau
Un wedi marw mewn damwain ger Dolgellau
Image copyright Erfyl Lloyd Davies
Image caption Cafodd dau ddyn eu hedfan i Ysbyty Stoke, lle maen nhw mewn cyflwr difrifol

Mae dyn 18 oed wedi marw a dau o bobl wedi eu hanafu''n ddifrifol wedi damwain rhwng car a lori ger Dolgellau brynhawn dydd Sul.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r cyffordd ble mae'r A487 a'r A470 yn cwrdd i'r de o'r dre ger tafarn y Cross Foxes am 17.15.

Yn ôl Heddlu'r Gogledd bu farw gyrrwr y car, oedd yn 18 oed, yn y fan a'r lle.

Fe wnaeth Ambiwlans Gogledd Cymru gadarnhau bod dau ddyn wedi cael eu cludo mewn hofrennydd i ysbyty Royal Stoke, a'u bod nhw mewn cyflwr difrifol.

Mae'r heddlu bellach yn apelio am dystion.

Dywedodd yr Uwch-ringyll Meurig Jones o Uned Drafnidiaeth Heddlu'r Gogledd: "Fe ddigwyddodd y ddamwain rhwng lori a char Seat Ibiza du, ac rydyn ni'n apelio ar i unrhyw un a welodd y ddamwain, neu a welodd sut oedd y ddau gerbyd o dan sylw yn cael eu gyrru ychydig cyn y ddamwain, i gysylltu â ni."

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

NEXT Wales 0-3 England: Phil Neville hails 'great night for women's football'