Fideo: Gwobr i gerdd am 'y genhedlaeth ddigidol'

Fideo: Gwobr i gerdd am 'y genhedlaeth ddigidol'
Fideo: Gwobr i gerdd am 'y genhedlaeth ddigidol'

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

RHYBUDD: Mae'r clip yn cynnwys rhywfaint o iaith gref

Cerdd mewn cynghanedd am Twitter, Facebook a Netflix sydd wedi ennill un o brif wobrau Eisteddfod Genedlaethol 2018.

Mae cerdd fuddugol cystadleuaeth y Gadair gan Gruffudd Eifion Owen yn trafod y genhedlaeth ddigidol drwy lygaid Cymro ifanc sy'n byw yn y ddinas ac yn chwilio am ystyr yn ei fywyd diflas ac arwynebol.

Mae blas ohoni yn y clip uchod.

'Ffics o Netflix'

"Ei unig ddihangfa yw ei ffôn symudol, ond hwnnw hefyd yw'r drwg," meddai un o dri beirniad y gystadleuaeth Ceri Wyn Jones wrth roi'r feirniadaeth ar lwyfan yr ŵyl.

"Fel y bardd ar ei ffôn, mae'r awdl yn gwibio o ddarlun i ddarlun. Mae wrthi'n tsiecio Twitter i ddechre, ac yn 'dilyn y llif diwaelod' hyd nes i'w sylw gael ei dynnu gan y ffrwd newyddion sy'n dweud am yr ymosodiad terfysgol diweddara'.

"Mae e'n gw'bod y dylse fe ymboeni am dynged y dioddefwyr, ond mae'n cyfadde fod 'ffics o Netflix' yn haws."

'Dealladwy'

Dywedodd Ceri Wyn Jones fod yr awdl wedi "mynd â gwynt" y beirniaid "am ei bod hi mor syml o dreiddgar yn y ffordd mae'n ymdrin â phrofiadau sydd yn ffordd o fyw i'r genhedleth ddigidol".

"Ond o bosib ei gamp fwya' yw ei fod wedi gwneud hyn oll mewn ffordd mor ddealladwy, a hynny diolch i arddull lafar garlamus ac amrywiaeth o gyweiriau, lle mae enwau brand a rhegfeydd yn bethe mor naturiol a chyffredin ag yw englynion telynegol iddo," meddai.

  • Gruffudd Eifion Owen yn ennill y Gadair
  • Mwy o'r Eisteddfod ar ein gwefan arbennig

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV Dillian Whyte beats Joseph Parker in gruelling contest
NEXT Kingdom: Litter fine firm leaves half of deals in Wales