Dim cefnogaeth i Leanne Wood ymysg ASau Plaid Cymru

Dim cefnogaeth i Leanne Wood ymysg ASau Plaid Cymru
Dim cefnogaeth i Leanne Wood ymysg ASau Plaid Cymru

Dyw arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, ddim wedi sicrhau cefnogaeth yr un o Aelodau Seneddol y blaid yn y ras am yr arweinyddiaeth, gyda'r rhan fwyaf yn cefnogi Adam Price i arwain y blaid.

Ddydd Mawrth fe gyhoeddodd Liz Saville Roberts a Hywel Williams eu bod yn ymuno â Jonathan Edwards, sydd hefyd yn cefnogi Mr Price.

Gan fod Ben Lake yn cefnogi Rhun ap Iorwerth, mae'n golygu bod y pedwar o ASau Plaid Cymru yn cefnogi newid yr arweinydd.

Yn ôl Leanne Wood fe ddylai'r blaid uno y tu ôl i bwy bynnag fydd yr aelodau yn ei ddewis.

Mae Ms Wood yn ymladd i gael ei hail-hethol yn dilyn her gan Adam Price a Rhun ap Iorwerth.

Mewn datganiad ar y cyd i gyhoeddi eu cefnogaeth i Mr Price, dywedodd Ms Saville Roberts a Mr Williams:

"Rydym yn falch fod gan ein Plaid bobl o'r fath safon â'r tri ymgeisydd. Mae gan y ddau arall gyfraniad mawr pellach i'w wneud.

"Mewn cyfnod mor gynhyrfus a pheryglus i'n cenedl credwn mai gan Adam y mae'r weledigaeth a'r gallu i'n harwain."

Liz Saville Roberts yw arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan ac AS Dwyfor Meirionnydd, tra bod Hywel Williams yn cynrychioli Arfon.

Mae dau Aelod Cynulliad wedi cyhoeddi pwy maen nhw'n eu cefnogi, gyda Dai Lloyd yn cefnogi Ms Wood a Llŷr Gruffydd yn cefnogi Mr Price.

Elfyn Llwyd

Yn y cyfamser mae'r cyn-AS a chyn-arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Elfyn Llwyd, wedi datgan ei gefnogaeth i Rhun ap Iorwerth.

Dywedodd Mr Llwyd: "Er fod y tri ymgeisydd yn deilwng, rwy'n credu mai Rhun yw'r ymgeisydd credadwy fel Prif Weinidog a'r person iawn i sicrhau fod Plaid Cymru yn symud ymlaen a llwyddo yn yr etholiad nesaf.

"Does dim dwywaith fod apêl Rhun yr un mor gryf yng nghymoedd y de ag ydyw yn y gogledd a'r canolbarth. Mae o hefyd yn deall yr heriau mawr sy'n wynebu ein cymunedau gwledig dros y blynyddoedd i ddod, ond hefyd y rhai sy'n wynebu ein hardaloedd trefol a dinesig.

"Mae angen arweinydd newydd ar Blaid Cymru, ac mae Cymru angen Rhun."

'Uno tu ôl' i'r enillydd

Mewn ymateb dywedodd llefarydd ar ran ymgyrch Ms Wood ei bod hi wedi ennill cefnogaeth dros 50 o gynghorwyr sir, ynghyd â chefnogaeth Arfon Jones, Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Dywedodd Leanne Wood: "Aelodau'r blaid sy'n penderfynu pwy sy'n arwain, ac fe ddylai'r aelodau etholedig gefnogi'r arweinydd sydd wedi cael ei benodi'n ddemocrataidd.

"Dwi'n disgwyl i'r blaid uno y tu ôl i ddewis yr aelodau."

Daw hyn cyn y cyntaf mewn cyfres o wyth o gyfarfodydd hustyngau ar gyfer aelodau'r blaid - lle fydd y tri ymgeisydd yn ateb cwestiynau'r aelodau - ym Mhontypridd nos Fawrth.

Bydd canlyniad y ras i arwain Plaid Cymru yn cael ei gyhoeddi ar 28 Medi.

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV Jalaluddin Haqqani, founder of Afghan militant network, is dead: Taliban
NEXT The Japanese billionaire shaking up Silicon Valley