Breaking news

Yr amaethwr Meurig Voyle wedi marw yn 93 oed

Yr amaethwr Meurig Voyle wedi marw yn 93 oed
Yr amaethwr Meurig Voyle wedi marw yn 93 oed
Image copyright Ceidiog Hughes
Image caption Meurig Voyle yn dathlu ei benblwydd yn 90 oed yn Hydref 2014

Mae un o "gymeriadau mwyaf lliwgar" y diwydiant amaeth, rygbi'r gogledd, ac un o brotestwyr atal boddi Llangyndeyrn, wedi marw yn 93 oed.

Roedd Meurig Voyle yn un o 10 aelod gwreiddiol Undeb Amaethwyr Cymru, ac fe roddodd 60 mlynedd o wasanaeth i'r undeb.

Yn wreiddiol o Landdarog yn Sir Gaerfyrddin, symudodd Mr Voyle i Sir Ddinbych yng nghanol y 1960au.

Fe fu'n ysgrifennydd siroedd Dinbych a'r Fflint rhwng 1966 ac 1989, ac fe hefyd oedd ysgrifennydd adran pedigri Cymdeithas Defaid Mynydd Cymru.

Roedd Mr Voyle hefyd yn un o aelodau gwreiddiol ac amlwg o Bwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn, pan lwyddodd pobl yr ardal yn y 1960au i atal cynlluniau Corfforaeth Ddŵr Abertawe i foddi'r ardal er mwyn codi argau.

  • Y cwm na chafodd ei foddi
  • Blaenor amlwg yn ymddiswyddo

Pedair blynedd yn ôl cafodd Mr Voyle, a thri arall o aelodau'r Pwyllgor oedd yn dal yn fyw, eu cymeradwyo mewn cyfres o ddathliadau yn Llangyndeyrn i ddathlu 50 ers achub yr ardal rhag ei boddi.

Roedd Mr Voyle hefyd yn ddiacon yng Nghapel Mawr, Dinbych, am dros 50 mlynedd.

Fe hefyd oedd un o aelodau cyntaf Clwb Rygbi Dinbych.

Fis Gorffennaf, yn ystod dathliadau'r Clwb Rygbi yn 40 oed cafodd Mr Voyle ei gyflwyno gyda thlws arbennig gan y dyfarnwr rhyngwladol Nigel Owens fel cydnabyddiaeth o'i gyfraniad tuag at y clwb.

Image copyright Clwb Rygbi Dinbych
Image caption Meurig Voyle yn derbyn cwpan Gladys Roberts gan y dyfarnwr rhyngwladol Nigel Owens am ei gyfraniad arbennig i Glwb Rygbi Dinbych.

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV Meet Julia Chatterley, host of CNN's new global markets show "First Move"
NEXT Wales 0-3 England: Phil Neville hails 'great night for women's football'