Breaking news
Rihanna appointed as ambassador to her native Barbados -
Titanic: Museum bid to bring artefacts to Belfast fails -
Motorised shed returns to break 100mph land speed record -
Manchester new students victims of kidnap robberies -
China Catholic bishops: Historic deal with Vatican reached -
Wanyama in Kenya squad for Nations Cup qualifiers -
First minister reveals favourite book at Wigton festival -

Express Motors: Perchennog a'i feibion yn y llys

Express Motors: Perchennog a'i feibion yn y llys
Express Motors: Perchennog a'i feibion yn y llys

Mae perchennog cwmni bysus Express Motors o Wynedd a'i feibion yn y llys wedi eu cyhuddo o hawlio degau o filoedd o bunnoedd am deithiau ffug.

Gwadu'r cyhuddiad o dwyll mae Eric Wyn Jones, 77 o Bontnewydd, a'i feibion - Ian Wyn Jones, 53 o Benygroes, Keith Jones, 51 o Llanddaniel a Kevin Wyn Jones, 54 o Bontnewydd.

Mae'r pedwar hefyd wedi gwadu rhoi dros £500,000 yn eu cyfrifon banc heb dalu unrhyw dreth.

Dywedodd yr erlynydd Matthew Dunsford fod 32 pas bws dros 60 oed - rhan fwyaf o'r rhain ar goll neu wedi eu dwyn - wedi cael eu defnyddio ar fysiau dros 80,000 o weithiau yn ystod cyfnod o ddwy flynedd.

Cafodd un o'r tocynnau ei ddefnyddio 23,000 o weithiau.

Ychwanegodd Mr Dunsford fod y cwmni wedyn yn hawlio arian am y deithiau ffug gan Gyngor Gwynedd, a oedd wedyn yn hawlio'r arian yn ôl gan Lywodraeth Cymru drwy'r cynllun consesiynau teithio.

Mae'r achos yn parhau.

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV News24.com | Cholera outbreak in Nigeria claims nearly 100 lives
NEXT Motorised shed returns to break 100mph land speed record